nybjtp

önüm

Sink fosfat (umumy görnüş)

Gysga düşündiriş:

HIMIKI ADY: Sink fosfat

MOLECULAR FORMULA: Zn3 (PO4) 2 · 2H2O

KESEL NOOK: 7779-90-0

FIZIKI MASLAHATLAR:
Tagamsyz we ak poroşok.Suwda eremeýär, Azot kislotasynda we gidroklor turşusynda ereýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER

sink fosfat, wirusa garşy pigmentiň täze nesli hökmünde, posuň öňüni almakda we ideal ulanylyş effektinde zyýansyz ak antirust pigment withecellent performace-iň täze görnüşidir.Gurşun we hrom ýaly agyr metallary öz içine alýan adaty antrustpigmentleriň iň oňat bölegi.esasan suw geçirmeýän, kislota çydamly ýa-da poslama garşy örtük materiallaryny taýýarlamak üçin dürli örtük materiallarynda ulanylýar, gämi gurluşygy, awtoulag, senagat zawody, ýeňil metal , durmuş enjamlary we iýmit üçin metal gaplar.
Täze önüm Highokary arassa sink fosfat PZ20-e meňzeýär.

Önüm giriş

Sink fosfat ak zäherli poslama garşy pigmentdir, poslama garşy ajaýyp täsiriň täze nesli bolup, wirusa garşy pigmentiň hapalanmazlygy wirusy, gurşun, hrom, adaty wirusa garşy pigment ýaly zäherli maddalary çalşyp biler. örtük pudagynda iň oňat antirust pigment täze görnüşleri.Poslama garşy senagat örtüklerinde, alkid, epoksi, hlorlanan kauçuk we senagat antikroziýa boýagynyň beýleki çözüji ulgamy üçin suw ulgamynda ýa-da ýangyn saklaýan polimer materiallarynyň örtügini sintezlemek üçin giňden ulanylýar.Universalhliumumy önümler bilen üpjün etmekden başga-da, ýokary derejeli we ýokary derejeli we aşa pes agyr metal görnüşini (agyr metal düzümi Europeanewropa Bileleşigine we ABŞ bilen baglanyşykly standartlara laýyk gelýär), dürli sink fosfat önümini hödürläp bileris.

Önümiň görnüşi

sink fosfat (Umumy görnüş),

Himiki we fiziki görkeziji

Synag elementleri Sink fosfat O derejesi Sink fosfat Highokary arassalygy Sink fosfat EPMC Sink fosfat ZPA Sink fosfat Tetrahidrat
Aklyk% 80-90 85-90 ≥95 ≥95 ≥99.5
sink fosfat% ≥45 ≥99.5 ≥99.5 ≥93 ≥99.5
ÜÇIN% - - - 4-5.5 -
Ot almagyň ýitgisi (600 ℃)% 8-12 8-12 8-12 8-12 8-15
PH bahasy 5.5-7 5.5-7 5.5-7 5.5-7 5.5-7
Eliň üstünde 45um galyndy% ≤0.5 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
Cr% - - ≤0.003 ≤0.003 ≤0.01
Pb% - - ≤0.005 ≤0.01 ≤0.01
Kärhananyň standarty HG / T4824-2015

Önümiň öndürijiligi we amaly

Fer Ferrik ionlardaky sink fosfat kondensasiýa ukybyna eýe.
IncSink fosfat ionlarynyň we demir anodlaryň reaksiýasynyň kökü, güýçli gorag filminiň esasy bedeni hökmünde demir fosfaty emele getirip biler, suwda eräp bilmeýän bu dykyz arassalaýyş membranasy, gaty gatylygy, oňat ýelmeşmesi poslama garşy ajaýyp häsiýetleri görkezýär.Sink fosfatyň ajaýyp işjeňligi sebäpli, köp metal ionlary bolan gen transaminasiýa toplumyny döredip biler, şonuň üçin poslamaýan gowy täsir edýär.
Inc Sink fosfat örtügi bilen paýlanylanda, poslama garşy örtükler ýaly dürli suwa çydamly, kislota üçin dürli baglaýjy örtük taýýarlamak üçin ulanylýan pese ajaýyp çydamlylygy we çydamlylygy bardy: epoksi boýag, propilen kislotasynyň boýagy, galyň boýag we ereýän rezin boýagy, Gämide, awtoulagda, senagat tehnikasynda, ýeňil metallarda, durmuşda ulanylýan enjamlarda we azyk önümlerinde giňden ulanylýar, wirusa garşy boýagyň metal gaplary.
► Önümiň öndürijilik standartlary: Hytaý HG_T4824-2015 standarty.

Ulag we ammar

Howanyň howasynyň öňüni almak üçin, howanyň temperaturasynyň düýpgöter üýtgemezligi üçin gury ýerde saklanmalydyr.Gaplanan önümler çyglylygyň siňmeginiň we hapalanmagynyň öňüni almak üçin ýapyk bolmaly

Gaplamak

25kgs / sumka ýa-da 1ton / sumka, 18-20 tonna / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň