nybjtp

habarlar

Sink fosfat Antirust we antikorroziw poroşok örtügi

news1

“Xinsheng Chemical” köp ýyllaryň dowamynda hemişe “poslama garşy örtük senagatyna gönükdirilen strategiki hyzmat üpjün edijiniň” korporatiw garaýşyna eýerdi we önümiň hilini birinji ýerde goýdy we tehnologiki innowasiýa we önüm prosesi arkaly önümiň bäsdeşlik ukybyny yzygiderli ýokarlandyrdy. täzelenmeler.2021-nji ýylda kompaniýa poslama garşy pigment-sink fosfat seriýaly önümleriň ýene birini çykardy.Önümleriň bu hatary organiki polimerler bilen örtülip, ​​suw molekulalarynyň girmegini netijeli bökdäp, pigmentleri we doldurgyçlary we poladyň üstüni güýçlendirip bilýän dykyz gorag filmini emele getirýär.Hesapyşma;Şol bir wagtyň özünde sink fosfat pigment hökmünde ulanylýar, şeýle hem aşa uzyn duz sepmek garşylygy we örtmek ukyby bar.Bu önümiň satuwa çykarylmagy hem Sinşengiň ýene-de köp satylýan önümine öwrüler öýdülýär.

Programmanyň artykmaçlyklary
Sink fosfatdan ýasalan primer zäherli we hapalanmaz.Adaty agyr metal poslama garşy we gyzyl gurşun we sink hrom sary ýaly poslama garşy pigmentleri çalyşmak üçin ulanylýar.Onuň poslama garşy ukyby, poslama garşy pigmentlerden has gowudyr.Giňişlik gurluşy ony işledip biler Astar ýa-da orta palto has gowy garşylyk görkezýär.Esasanam üýtgedilen sink fosfat, sebäbi fosfat iony we sink iony has aňsat ionlaşýandygy sebäpli, poslama garşy täsiri esasan sink hrom sary bilen deňdir.Şolaryň arasynda sink poroşoky goşulandan soň sink fosfat epoksi has gowy täsir edýär, bu boýag bedeniniň ömrüni artdyryp biler we poslama garşy täsiri has aýdyň bolýar.Bazarda ulanylýan sink baý primer we epoksi sink fosfat aralyk boýagy açyk howada poslama garşy we açyk howa stadionlarynyň gurluşygynda giňden ulanylýar.Üç jülge gidroelektrostansiýasy, Kinşan ýadro elektrik bekedi, konteýnerler we ş.m.

news2

“Xinsheng Chemical” köp ýyllaryň dowamynda hemişe “poslama garşy örtük senagatyna gönükdirilen strategiki hyzmat üpjün edijiniň” korporatiw garaýşyna eýerdi we önümiň hilini birinji ýerde goýdy we tehnologiki innowasiýa we önüm prosesi arkaly önümiň bäsdeşlik ukybyny yzygiderli ýokarlandyrdy. täzelenmeler.2021-nji ýylda kompaniýa poslama garşy pigment-sink fosfat seriýaly önümleriň ýene birini çykardy.Önümleriň bu hatary organiki polimerler bilen örtülip, ​​suw molekulalarynyň girmegini netijeli bökdäp, pigmentleri we doldurgyçlary we poladyň üstüni güýçlendirip bilýän dykyz gorag filmini emele getirýär.Hesapyşma;Şol bir wagtyň özünde sink fosfat pigment hökmünde ulanylýar, şeýle hem aşa uzyn duz sepmek garşylygy we örtmek ukyby bar.Bu önümiň satuwa çykarylmagy hem Sinşengiň ýene-de köp satylýan önümine öwrüler öýdülýär.


Iş wagty: 07-2021-nji dekabry