nybjtp

habarlar

Xinsheng Chemical sizi 2022-nji ýyldaky “Hytaý halkara örtük sergisine” çagyrýar.

news1

2022-nji ýylyň 2-4-nji martynda Şanhaý täze halkara sergi merkezinde 26-njy “Hytaý halkara örtük sergisi CHINACOAT” we 34-nji “Hytaý halkara ýerüsti bejeriş sergisi SFCHINA” geçiriler.“Shijiazhuang Xinsheng Chemical Co., Ltd.” sink fosfat seriýasy, alýumin üçburçluk seriýasy, alýumin fosfat seriýasy we Sinşeng täze önüm sink fosfat tetrahidraty ýaly köp satylýan önümleri getirdi.Şol wagta çenli, pudak hünärmenlerini we müşderileri Huijin kabinasyna (Booth No.: B6-E61) baryp görmek we ýol görkezmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys!

news23

“Shijiazhuang City Xinsheng Chemical Co., Ltd.” ulag.Uly tehniki güýçden, köp önümçilik tejribesinden, ýokary laboratoriýa enjamlaryndan we ösen himiki sintez önümçilik liniýasyndan peýdalanýarys.30 ýyllyk ösüş taryhyna eýe bolan Xinsheng Chemical-a degişlidir.Pos pigmentlerini, ýokary temperatura çydamly materiallary, baglaýjylary we ýörite poroşoklary öndürmek we satmak.

news3

Sergiden öňem birnäçe wagt bar.Bu serginiň kömegi bilen, üç ölçegli ajaýyp prezentasiýada Sinşengiň önüm artykmaçlyklaryny we tehniki artykmaçlyklaryny ýeke-ýekeden hödürläris.Şeýlelik bilen, sizi bu ýyllyk ýygnaga gelmäge tüýs ýürekden çagyrýarys, geliň dostluga geçeliň, paýhas paýlaşalyň we beýik pikirleri paýlaşalyň.Goldawyňyz we gollanmaňyz üçin sag boluň.Xinsheng Chemical, sergi meýdançasyna baryp görmegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýar we poslama garşy pigment we doldurgyç pudagynyň täze geljegi barada biz bilen gürleşer!
2022-nji ýylyň 2-4-nji martynda sergide görüşeris!

Sinşeng himiki kabinanyň maglumatlary
Otagyň belgisi: B6-E61

Sergi wagty: 2022-nji ýylyň 2-4-nji marty
Veneri: Şanhaý täze halkara sergi merkezi (45 2345, Longyang ýoly, Pudong täze etraby, Şanhaý, Hytaý)


Iş wagty: 07-2021-nji dekabry