nybjtp

önüm

Alýumin tripolifosfat antikoroz we poslamaýan pigment

Gysga düşündiriş:

HIMIKI ADY: Alýumin Tripolyfosfat

MOLECULAR FORMULA: AIH2P3O10

KESEL NOOK: 13939-25-8

FIZIKI MASLAHATLAR: Tagamsyz we ak poroşok.Suwda eremez, azot kislotasynda we gidroklor turşusynda erär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER

Bu reňkleýji pigment, dürli palto we kombinirlenen örtük materiallaryny öndürmekde gyzyl we sink hrom sary ýaly adaty zäherli wirusa garşy pigmentleri giňden çalşyp bilýär. Lak boýaglary bilen oňat sazlaşykly bolsa, dürli reňkli pigmentler, dokumentler bilen bilelikde ulanylyp bilner. we poslama garşy ýokary öndürijilikli örtük materiallaryny öndürmek üçin wirusa garşy pigmentler. Aýratyn-da, formaldegid fenol rezini, alkid rezin, epoksi rezin, epoksi poliester we akril rezin, şeýle hem suwda erän epoksi ester ýaly örtük materiallarynyň bölünip çykýan görnüşini öndürmek üçin ulanylýar. boýag boýamak.Mundan başga-da, ýokary derejeli boýag, poroşok örtük, organiki titanyň poslama garşy örtügi, pos boýagy, bitumly boýag, sink baý primer, ýangyna garşy örtük, ýylylyga çydamly boýag we ş.m. taýýarlamak üçin hem ulanylýar.

ECörite

Üýtgedilen Alýumin Tripolyfosfat suw boýagynyň öndürilmegi üçin, Alýumin Tripolyfosfat bolsa ýag boýagy üçin amatly.Alýumin dihidrogen Tripolyfosfat natriý silikatynyň bejeriş serişdesi hökmünde hem ulanylyp bilner.

Önüm giriş

Alýumin tripolifosfat seriýasy gurşun we hrom ýaly zäherli posdan goraýan materiallar üçin ideal çalyşýan önümlerdir.Bu önümiň poslama garşy öndürijiligi gyzyl gurşundan, sink hrom sarydan we beýleki poslama garşy pigmentlerden has gowudyr.Pigment aşaky gatlaklaryň kombinasiýasy bilen dürli primerlerde we boýaglarda giňden ulanylýar we laklar bilen gowy ýakynlygy bar.Dürli pigmentler we doldurgyçlar bilen bilelikde ulanylyp bilner, şeýle hem dürli ýokary öndürijilikli poslama garşy boýag taýýarlamak üçin dürli poslama garşy pigmentler bilen bilelikde ulanylyp bilner.Alkid rezinleri, epoksi rezinler, epoksi poliesterler, akril rezinler we dürli suw esasly rezin örtükler ýaly çözüji esasly örtükler üçin amatly;ýokary gurluşly örtüklere, poroşok örtüklere, organiki titanyň poslama garşy örtüklerine, posly örtüklere we asfalt boýagyna, sink baý primer, oda çydamly boýag, ýylylyga çydamly boýag we ş.m. ulanylyp bilner.

Önümiň görnüşi

Alýumin tripolifosfat

Himiki we fiziki görkeziji

Synag elementleri Alýumin tripolifosfat Alýumin dihidrogen Tripolyfosfat Üýtgedilen alýumintripolifosfat Üýtgedilen alýumintripolifosfat (EPMC-Il)
Aklyk% 85-90 ≥90 85-90 ≥93
P2O5% 30-40 60-70 35-40 48-52
Al2O3% 15-25 20-30 13-20 11-14
SiO2% 10-15 - 10-15 -
Zno% - - 15-25 18-22
PH bahasy 6-7 3-5 6-7 6-7
Eliň üstünde 45um galyndy% ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.1
Ot almagyň ýitgisi (600 ℃)% 8-12 8-12 8-12 8-12
Pb% - - - ≤0.01
Cd% - - - ≤0.005
Kärhananyň standarty S / 130184XS-2020

Önümiň öndürijiligi we amaly

IpTripolifosfat radikal, membranany arassalamagyň örtükli ýüzlerinde emele gelen her dürli metal ionlary bilen çelat öndürip biler, polatdan we ýeňil metaldan poslamagyň güýçli saklaýyş täsiri bar, örtükden soň pos poslama izolýasiýasy passiwasiýa ajaýyp täsir edýär, wirusa garşy ukyplylygy gyzyl gurşundan 1-2 esse ýokarlandyrylyp bilner we onuň seriýasy we hrom antirust pigmentiniň bir bölegi.
Less Ulanyş mukdary az, birligi pes bolan örtük formulasynda, gyzyl gurşun we sink hrom sary bilen deňeşdirilende, doza 10- 20% -den gowrak azaldyp biler, örtük ulgamynda ýerlikli ulanylsa, takmynan 20-40% çalşyp biler. titanium dioksidi üçin, sink tozy üçin takmynan 40-60%, önümçiligiň bahasyny 20-40% töweregi arzanlaýar.
Örtügiň işleýşini ep-esli gowulaşdyryp, aklygyň berkliginiň, kondensatynyň, ýalpyldawuklygynyň, howanyň çydamlylygynyň, çyglylyga garşy, güne garşylygy, hapa garşylygy we kislotalylyga garşylygy takmynan 20-40% ýokarlandyryp biler.

► Önümiň öndürijilik standartlary: Hytaý Q / 130184XS-2020 standarty.

Ulag we ammar

Howanyň howasynyň öňüni almak üçin, howanyň temperaturasynyň düýpgöter üýtgemezligi üçin gury ýerde saklanmalydyr.Gaplanan önümler çyglylygyň siňmeginiň we hapalanmagynyň öňüni almak üçin ýapyk bolmaly

Gaplamak

25kgs / sumka ýa-da 1ton / sumka, 18-20 tonna / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň