nybjtp

önüm

Alýumin fosfat ýörite aýna optiki kosolvent

Gysga düşündiriş:

HIMIKI ADY: Alýumin fosfat, Alýuminiý Metafosfat, Alýumin ortofosfat, Kondensirlenen alýumin fosfat

MOLECULAR FORMULA: AIPO4 AI (PO3) 3

CAS belgisi: 7784-30-7, 13776-88-0

FIZIKI MASLAHATLAR:
Tagamsyz we ak poroşok.Suwda eremez, azot kislotasynda we gidroklor turşusynda erär

Alýumin fosfat, alýumin metafosfat, alýumin ortofosfat, kondensirlenen alýumin fosfat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER

Alýumin fosfat:Gurluşykda, ýangyna garşy materiallarda, himiýa in engineeringenerçiliginde we ş.m. giňden ulanylýar ýörite aýna öndürmekde kosolvent.

Alýumin metafosfat:Esasan optiki aýna öndürmekde ulanylýar; Şeýle hem önüm öndürmekde, ýalpyldawuk önümlerde, täze materiallary öndürmekde we ş.m.

Önüm giriş

Gurluşyk materiallarynda, refrakter materiallarda, himiki serişdelerde we ş.m. esasan ýokary temperaturaly peçlerde refrakter materiallary bejermek serişdesi hökmünde ulanylýar.Şeýle hem keramika we dişler üçin baglaýjy, ýangyna garşy örtükler, geçiriji sement we ş.m. goşundy hökmünde ulanylýar, poroşok örtükleri öndürmekde hem ulanylyp bilner.Alýumin fosfat tozy we kaliý silikaty (kaliý suw aýnasy hem diýilýär) garylýar we gaty bolýar.Ony suw aýnasyndan ýasap bolýar.Kaliý suw aýnasy kaliý suw aýnasyndan, kaliý suw aýnasyny bejeriji serişdeden we kislota çydamly doldurgyçdan ýasalýar.

Önümiň görnüşi

Alýumin fosfat

Himiki we fiziki görkeziji

ALUMINUM FOSFAT HYZMATLARYNYEC TEHNIK PARAMETERLERI
Synag elementleri Alýumin fosfat Alýumin metafosfat
KESEL 7784-30-7 13776-88-0
P2O5% 60-70 ≥75
AL2O3% 30-40 ≥18
PH bahasy 4-6 3-5
Eliň üstünde 45um galyndy% ≤0.5 ≤0.5
Standart S / 130184XS-2020

Önümiň öndürijiligi we amaly

● Kondensirlenen alýumin fosfat suw aýnasynda bejeriş serişdesi hökmünde ulanylýar.
Kaliý suw aýnasy bilen gatnaşyga girenden soň, kaliý silikatyndan kolloid kremniniň dioksidiniň ýagmagyna kömek edýän, kislota çydamly poroşoky birleşdirýän we kem-kemden suwsuzlandyrylýan we kaliý suw aýna sementini emele getirýän goşa gidroliz reaksiýasy ýüze çykýar.Köp sanly in engineeringenerçilik synaglaryna görä, kondensirlenen alýumin fosfatyň we suw aýnasynyň reaksiýa derejesi 98% -e deňdir.Suw aýnasy bilen natriý florosilikatyň reaksiýa derejesi bary-ýogy 70%.Kondensirlenen alýumin fosfat bilen bejeriji serişde hökmünde taýýarlanan sement ýokary baglanyşyk güýjüne, oňat ykjamlygyna, ýokary geçirijilik derejesine we güýçli kislota garşylygyna eýe.Kondensirlenen alýumin fosfat organiki däl ýokary molekulýar polimerdir.Molekulýar zynjyryň uzynlygy semente berk täsir berkligini berýär.
►1.Boýag pudagynda ulanylýar.Zäherli poslama garşy ak pigment taýýarlamak.
2. Suwuň oňat garşylygy, howa çalşygy ýok, ýokary temperatura garşylygy bar we şekilli refrakter materiallary, organiki däl ýelimleri we organiki däl materiallary gatylaşdyryjylary taýýarlamak üçin ulanylýar.
3. Adsorbent hökmünde ulanylanda, güýçli himiki adsorbsion kuwwatyna, adsorbsion kuwwaty işjeňleşdirilen uglerodyň 10 essesine, dezodorizasiýa kuwwaty işjeňleşdirilen uglerodyňkydan 6 esse köpdür we täzelenip bilner.
4. Katalizator hökmünde ulanylýar.Etanol gidrasiýasynda, etanol, propilen gidrasiýa we suwsuzlanmak reaksiýasyny öndürmek üçin ulanylýar, Beckman gaýtadan tertipleşdiriş katalizatory.
5. Gurluşyk pudagynda içerki we daşarky diwar örtükleri, geçiriji sement we ýangyn saklaýjy hökmünde ulanylyp bilner.
6. glassörite aýna we keramika önümçiliginde bilelikde çözüji hökmünde ulanylýar we pes giňeldilen aýna-keramika we howa giňişliginde aç-açan aýna-keramika önümçiliginde ýeterlik derejede ulanylýar.
► Önümiň öndürijilik standartlary: Hytaý Q / 130184XS-2020 standarty.

Ulag we ammar

Howanyň howasynyň öňüni almak üçin, howanyň temperaturasynyň düýpgöter üýtgemezligi üçin gury ýerde saklanmalydyr.Gaplanan önümler çyglylygyň siňmeginiň we hapalanmagynyň öňüni almak üçin ýapyk bolmaly

Gaplamak

25kgs / sumka ýa-da 1ton / sumka, 18-20 tonna / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň