nybjtp

Biz hakda

Biz hakda

about

Kompaniýanyň tertibi

Şijiazhuang City Xinsheng Chemical Co., Ltd.Kompaniýamyzyň ýanynda howa menzili we milli ýol bar, amatly gatnawy kepillendirýär.Uly tehniki güýçden, köp önümçilik tejribesinden, ýokary derejeli laboratoriýa enjamlaryndan we ösen himiki sintez önümçilik liniýasyndan peýdalanýarys.Bu aralykda

Biz hünärmen

Xinsheng Chemical-yň önümleri Hytaýda we daşary ýurtlarda Meiyu markasynda gowy satylýar.lts eksport önümlerine esasan sink fosfat seriýasy, alýumin tripolyfosfat seriýasy we demirýol obile awtoulag gämileriniň we ş.m. şuňa meňzeş reňklerde giňden ulanylýan alýuminiý fosfat seriýalary girýär. Alýumin Tripolyfosfat seriýasy, 720 tonna Alýumin fosfateri.Önümler milli ülňülere laýyk gelýär , REACH hasaba alyş , ROHS standart talaplary, SG synaglary we ISO9001 kepilnama ulgamy.

about2

Kompaniýanyň taryhy

◎ 1993
◎ 2007
◎ 2010
◎ 2015
◎ 2015
◎ 2016
◎ 2018
◎ 2019
◎ 2020
◎ 2020
21 2021

“Shijiazhuang City Xinsheng Chemical Co., Ltd.” resmi taýdan döredildi.

MEIYU söwda belligi.

Sink fosfat önümleri Japanaponiýa, Wýetnam, Taýland we beýleki ýurtlara eksport edildi.

Täze önüm Fosfor sink ak (ekologiýa taýdan arassa sink fosfat), sink fosfatyň ulanylyş bahasynyň daşary ýurt PZ20 bilen deňeşdirilendigini we REACH ROHS standartyna ýetendigini hasam görkezmek üçin işlenip düzüldi.Müşderiler tarapyndan öwülýär.

Rus örtük sergisine gatnaşdy.

Dubaýdaky örtükler sergisine gatnaşdy.

Taýland örtük sergisine gatnaşdy.

Sinle şäheriniň ykdysady ösüş zolagynda 13,230 inedördül metrlik täze zawod gurlar, bularyň hemmesi awtomatiki enjamlar bilen öndürilýär.

Köne zawoddan 2020-nji ýylda täze bir ýere göçmek önümçilik kuwwatyny 20 esse ýokarlandyrar.

Guanç Guangzhouou örtük sergisine gatnaşyň.

Şanhaý örtükleriniň sergisine gatnaşmagyň senesi kesgitlenildi.

Kompaniýanyň medeniýeti

Kalb

Ajaýyp önüm hökmünde abraý, dünýäde abraý.

Gymmatlyklar

Hakykylyk, täzelik, bitewilik, ýeňiş gazanmak, minnetdarlyk.

Iş filosofiýasy

“Bäş zerur” standart hökmünde: satyn almak synagdan geçirilmeli, önümçilik durnukly bolmaly, berk kepillendirilmeli, iş çeýe bolmaly we zawod jogapkär bolmaly.

Iş düşünjesi

Ilki bilen ahlak, tehnologiýa gönükdirilen, arzuwlar we batyrgaý göreş.

Hyzmatdaşlyk düşünjesi

Meseleleri deslapky şert hökmünde çözmek.Altruizmi esas hökmünde kabul ediň we ýeňiş gazanmazlygy maksat ediniň.

Hyzmatdaş

customer1
customer2
customer3
customer4